Planetens gränser - Länk
Bevarandestatus - Länk till Artdatabankens utvärdering om bevarandestatus för skogstyper

Inga hyggen i Sverige! - Länk

Hyggeskollage gjort från bilder insamlade i kampanjen

Utvecklingen av skogsbruksmetoder i Sverige - Länk till SLU's rapportEkosystemtjänster - Länk till information från regeringen/miljödepartementet


Mer att läsa om ekosystemtjänster finns här

Skog och Plantage

Ordet "skog" är betyder ett levande och funktionellt ekosystem utan allt för stor mänsklig påverkan, där arter får samverka. Så här kan en skog se ut.


"Plantage" är när människor har huggit ner en skog och planterat träd. Dessa är i regel artfattiga och inte lika resilienta. Så här kan ett plantage se ut.Det är ganska tydligt att det är skillnad på ett ekosystem, och en träd-åker.